vrijwilligerswerk – je kunde en interesse belangeloos inzetten voor mens en dier

In april 2003 meldde ik me bij Stichting Kattenzorg Nijmegen e.o. omdat ik graag vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Ik had zelf inmiddels al jaren katten, erg veel kennis vergaard over katten en ik wilde mijn kunde graag ter beschikking stellen.

Toen ik in 2012 helaas niet meer als directiesecretaresse kon blijven werken omdat het bedrijf waar ik werkte failliet ging, heb ik nog meer vrijwilligerswerk gezocht. Van 2012 tot 2015 werkte ik 30 uur per week als vrijwilliger voor vier verschillende organisaties. Een daarvan was de FotoArchiefDienst in Cuijk.

fad-logo-vrijwilligerswerk-fotoarchiefdienst-cuijk

Stichting FotoArchiefDienst Cuijk (FAD) is een stichting die zich al vanaf 1983 bezig houdt met de geschiedenis van de gemeente Cuijk. Hieronder vallen zaken zoals het verwerven en beheren van fotomateriaal, documenten, voorwerpen, archieven van verenigingen, stichtingen, winkels en bedrijven. Het doel hiervan is een zo compleet mogelijk beeld te brengen van de geschiedenis (zowel analoog als digitaal), zowel in woord als beeld, van de gemeente en zijn inwoners. Al dit materiaal wordt gebruikt voor o.a. tentoonstellingen en het uitgeven van boeken en brochures. Tevens is het fotoarchief van de gemeente Cuijk bij de FAD ondergebracht. De medewerkers zijn vrijwilligers, die hun interesse en tijd ter beschikking van de FotoArchiefDienst stellen. Er zijn 45 vrijwilligers werkzaam in een gezellig team. De sociale contacten en de praktische werkervaring / nuttige invulling van vrije tijd zijn zaken die vrijwilligers van de FAD als positief benoemen als hen wordt gevraagd naar de voordelen van vrijwilligerswerk bij de FAD.

Bij de FAD werkte ik als bestuurssecretaresse. Ik vond het prettig mijn vak te kunnen blijven uitoefenen terwijl ik in de tussentijd naar een betaalde baan zocht. In deze functie ondersteunde ik het bestuur en de afdeling PR, en ik werkte aan de balie.

Mijn taken in deze functie waren:

  • post-, telefoon- en e-mailbehandeling
  • het notuleren van bestuursvergaderingen
  • werkprocessen vastleggen, formulieren ontwerpen en beheren
  • ontvangst van bezoekers aan de balie en het beheer van de kas
  • opstellen van het jaarverslag ten behoeve van de gemeente Cuijk
  • verzorgen van de interne nieuwsbrief voor personeel en het plaatsen van uitingen op social media en de eigen website (WordPress)

vrijwilligerswerk bij de FotoArchiefDienst in Cuijk